Project Server

Portfelowe zarządzanie projektami

Microsoft Project Portfolio Serwer 2013 pozwala na zarzadzanie projektami, programami oraz budowanie portfeli projektów. Rozwijane przez kilka generacji funkcjonalności zapewniają kontrolę i monitoring projektów na poziomie niedostępnym dla innych systemów.

Systemy klasy PPM (Project Portfolio Management) są przeznaczone dla organizacji które prowadza działania projektowe wymagające punktualności i kontroli finansowej. W praktyce PPM wykorzystują organizacje z wszystkich gałęzi przemysłu.


Korzyści

Cele strategiczne

System wspiera w analizie portfela projektów pomaga ustalić które projekty dają najwięcej korzyści i są zgodne ze strategią organizacji. Dzięki zaawansowanemu harmonogramowaniu można estymować długofalowy wpływ projektu na organizację.

Optymalne wykorzystanie zasobów

System umożliwia korzystanie z całej puli zasobów. Kierownik projektu planuje, rezerwuje i wykorzystuje zasoby tylko wtedy gdy są naprawdę potrzebne. Dzięki temu projekty mogą współdzielić zasoby i minimalizować koszty.

Skuteczne decyzje

PPM pozwala gromadzić mnustwo danych o projektach. Na ich podstawie możliwa jest dogłębna analiza, wyciąganie wniosków i podejmowanie uzasadnionych decyzji.

Elastyczne raportowanie

PPM dosarcza usługi raportowania i generowania pulpitów zarządczych. Raporty są dostosowane do potrzeb menażerów na różnych szczeblach zarządzania w organizacji.

Łatwy dostęp do informacji

dzięki kokpitom zarządczym uczestnikom dostarczane są informacje dostosowane do szczebla na którym się znajdują.

Skuteczne planowanie

Zwiększenie jakości planowania dzięki systematyzacji procesów dzięki czemu wszyscy uczestnicy projektu wiedzą czego i kiedy spodziewać się w procesie. Efektem jest zwiększenie jakości przygotowywanych produktów, materiałów jak również optymalizacja samego procesu.

Koszty i przychody

Skuteczne zarządzanie kosztami i przychodami dzięki indywidualnym harmonogramom projektów można zarządzać kosztami i przychodami na poziomie całego portfela. Jakość podejmowanych decyzji można oprzeć o badanie prawdopodobieństwa wystąpienia kosztu lub przychodu w danym momencie.

Praca grupowa

Zwiększenie efektywności pracy grupowej jest możliwe dzięki narzędziom przepływu informacji, wspólnych obszarów roboczych i grupowego podejmowania decyzji.

Minimalizacja ryzyka

Minimalizacja ryzyka przez wczesne wykrywanie zagrożeń zautomatyzowane badanie wskaźników projektów pozwala wykryć pierwsze symptomy nadciągających problemów. Dzięki temu można wcześniej dokonać przeglądu projektu i podjąć działania zaradcze.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Dzięki natywnej integracji z SharePoint wszystkie pliki i inne informacje grupowane są na indywidualnej witrynie projektu.

Dlaczego PPM?

Screenshots

  • Zakres zagadnień obsługiwanych przez PPM

Proces zarządzania i monitorowania projektów

Wdrożenie narzędzia do zarządzania projektami stanowi połowę sukcesu. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości konieczne jest zaprojektowanie procesów zarządzania projektami i skrupulatne wdrażanie go w życie. Warunkiem sukcesu jest rozdzielenie procesów od narzędzi i precyzyjne zaadresowanie odpowiedzialności.

Na wszystkich etapach wdrożenia systemu wspieramy naszych klientów aby w pełni wykorzystać synergię procesów i narzędzi dla maksymalizacji korzyści.

WdrożenieCloud

Microsoft Project Serwer 2013 jest dostępny w wersji Project Online (w chmurze). Wybór tej opcji pozwala zmniejszyć koszty licencji. Rozliczenie odbywa się na bazie comiesięcznego abonamentu. Dodatkową korzyścią jest dostęp do systemu z dowolnego miejsca, wystarczy przeglądarka.

Rozwój i utrzymanie

PPM rozwija się razem z organizacją. Dlatego z czasem konieczne są modyfikacje i dodatkowa integracja. Na każdym z tych etapów wspieramy organizację w rozwoju.


Demo

Zobacz na żywo funkcjonalności ProjectServer.
Podaj numer telefonu lub email aby uzyskać demo lub prezentację.

Wprowadź poprawny e-mail lub numer telefonu
Twoje dane zostały zapisane
E-mail lub telefon:

Czytaj więcej

Lubisz czytać? Dowiedz się więcej na temat praktyki wdrożeń Project Server.
Zainspiruj się do działania obserwując jak technologia wspiera rozwój biznesu!

Poznaj nasz proces
Dowiedz się więcej o naszych produktach